Christianslysts historie

Christianslysts historie går tilbage til Kong Christian 7. Lederboligens gavl bærer hans monogram og årstallet 1787.

 CL_1830

Christianslyst ligger i Notfeld, som oprindeligt hørte til godset Dansk-Lindaa. Hovedgården lå ca. fem kilometer syd for Christianslyst, ved Lindaa Nor ud til Slien. Godset går konkurs i 1719, og bliver herefter overtaget af hertugen af Glücksborg.

Da den sidste glücksborgske hertug dør uden arving, bliver Lindaa Gods overtaget af Kong Christian VII. Han ophæver i 1784 livegenskabet i Lindaa og Notfeld - 20 år før det bliver ophævet i hele hertugdømmet.

  • 1787: Den kongelige skovfoged under Kong Christian VII får en ny tjenestebolig i Notfeld. Det er den bygning, som i dag er bolighus.
  • 1843: Christianslyst ombygges under Christian VIII.
  • 1952-53: Christianslyst bliver til dansk samlingssted og lejrskole, for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU).
  • 2020: Driften overdrages fra SdU til Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Overdragelsen medfører moderniseringer og strukturelle forandringer.